เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทีมงานบริษัทเฮิร์บวัน เข้าร่วมงาน Cann D-day จัดโดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ณ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ